Scroll Top
Vabilo na Zbor članov DNŠ, volitve svetnika v Svet ŠOLS in volitve svetnika v Svet Zveze ŠKIS – 19. 10. 2022

Vabilo na Zbor članov DNŠ, volitve svetnika v Svet ŠOLS in volitve svetnika v Svet Zveze ŠKIS – 19. 10. 2022

Društvo novomeških študentov vabi vse redne člane na Občni zbor, volitve svetnika v Svet ŠOLS in volitve svetnika v Svet Zveze ŠKIS, ki bodo v sredo, 19. oktobra 2022, ob 19.00 uri, na Infotočki v hostlu Situla (Dilančeva 1).

Dnevni red:

1. otvoritev Občnega zbora,

2. ugotovitev sklepčnosti,

3. poročilo o delovanju Skupine DNŠ,

4. volitve v organe društva (Upravni odbor, predsednik, Nadzorna komisija, Disciplinska komisija),

5. volitve svetnika v Svet ŠOLS.

6. volitve svetnika v Svet Zveze ŠKIS.

7. razno.

Vloge za vse kandidature sprejemamo na sedež društva (DNŠ, Dilančeva 1, 8000 Novo mesto) do srede, 12. oktobra 2022. Kandidature morajo biti poslane po pošti na zgornji naslov, s pripisom “Kandidatura – UO DNŠ/predsednik DNŠ/Nadzorna komisija/Disciplinska komisija”.

VOLITVE V ORGANE DRUŠTVA

Po statutu društva lahko za ČLANE UPRAVNEGA ODBORA DRUŠTVA kandidirajo vsi, ki so v preteklem akademskem letu aktivno sodelovali pri večini projektov društva. Za PREDSEDNIKA DRUŠTVA pa lahko kandidirajo vsi člani Upravnega odbora društva.

Kandidatura za Upravni odbor društva, predsednika društva, Nadzorno komisijo ali Disciplinsko komisijo mora vsebovati:

– ime in priimek kandidata;

– datum in kraj rojstva;

– naslov stalnega prebivališča;

– telefonsko številko;

– letnik in smer študija;

– podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršnega organa politične stranke ali njenega podmladka;

– lastnoročni podpis;

– potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu;

– življenjepis.

Kandidatura se vloži preko standardiziranega obrazca, ki je na voljo v priponki.

Obrazec za kandidaturo prejmete na Infotočki DNŠ.

VOLITVE SVETNIKA V SVET ŠOLS

Kandidatura za svetnika v Svet ŠOLS mora vsebovati:

– ime in priimek kandidata;

– datum in kraj rojstva;

– naslov stalnega prebivališča;

– telefonsko številko;

– letnik in smer študija;

– podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršnega organa politične stranke ali njenega podmladka;

– lastnoročni podpis;

– potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu.

Kandidaturo se vloži preko priloženega obrazca do srede, 12. oktobra 2022. Kandidatura mora biti poslana po pošti na zgornji naslov, s pripisom “Kandidatura – Svet ŠOLS”

Obrazec za kandidaturo svetnika Sveta ŠOLS v priponki.

VOLITVE SVETNIKA V SVET ZVEZE ŠKIS

Kandidatura za svetnika v Svet Zveze ŠKIS mora vsebovati:

– ime in priimek kandidata;

– datum in kraj rojstva;

– naslov stalnega prebivališča;

– telefonsko številko;

– letnik in smer študija;

– podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršnega organa politične stranke ali njenega podmladka;

– lastnoročni podpis;

– potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu.

Kandidaturo se vloži preko priloženega obrazca do srede, 12. oktobra 2022. Kandidatura mora biti poslana po pošti na zgornji naslov, s pripisom “Kandidatura – Svet Zveze ŠKIS”

Obrazec za kandidaturo svetnika Sveta Zveze ŠKIS v priponki.

NOVO MESTO, 28. 9. 2022

Predsednica Društva novomeških študentov,

Lana Klemenčič

 

 

Leave a comment

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.