Scroll Top

30 sledi DNŠ

V sklopu projekta 30 izzivov za 30 let je 2. predsednik društva, Marko Zajc, predlagal, da poiščemo 30 lokacij, ki jih je s svojim delovanjem zaznamovalo Društvo novomeških študentov – 30 sledi za 30 let. Društvo je v vseh letih delovanja, predvsem s projektoma, kot sta Cvičkarija in Grem domov v Novo mesto, poseglo tudi na Štajersko, Primorsko in v Ljubljano, s projektom Jadranje pa prepotovalo večino Dalmacije. Izbira 30 sledi je bila zato izjemno težka, saj je delovanje DNŠ-ja zadnjih 30 let res raznovrstno. 

1

Prisojna pot 10: prvi sedež društva (1992–1993)

Prva pomembna lokacija je Prisojna pot 10 (Mestne njive), nekdanji naslov prvega predsednika DNŠ, Gregorja Macedonija, in prvi uradni sedež društva (od 1992), preden je dobilo svoje prostore.  

2

Kapiteljska ulica 1: prvi dogodek društva (1993)

Prvi dogodek, ki ga je društvo organiziralo, je potekal šele 2. julija 1993, in sicer je šlo za litrerarno-glasbeni večer Mladi za jutri. Potekal je v atriju novomeške proštije (danes škofije), na Kapiteljski ulici 1.  

3

Ulica talcev 12: Študentski servis DNŠ in sedež DNŠ (1993–1995)

Pomemben naslednji korak je bila ustanovitev Študentskega servisa DNŠ, ki je deloval na Ulici talcev 12. Prostore je društvu odstopila Vida Čadonič Špelič, servis pa je z obratovanjem začel novembra 1993. Pisarna je bila opremljena s tipkarskim strojem, za njim je delal Marjan Pirnar. V istih prostorih je takrat delovala fotokopirnica z ugodnostmi za študente in dijake.  

4

Glavni trg 11: picerija Tratnik (1994–2000), nekdanji prostori zavoda LokalPatriot, klub (2008–2018)

V Piceriji Tratnik so koncerti potekali že pred ustanovitvijo Društva novomeških študentov. Picerija je bila v bistvu edina lokacija v Novem mestu, kjer so se odvijali dogodki, namenjeni mladim. Po ustanovitvi se je Društvo novomeških študentov hitro aktivno vključilo v organizacijo dogodkov v klubu picerije.  

Leta 2008 se je dogajanje s prostorov LokalPatriota na Novem trgu ponovno preselilo na Glavni trg 11. Otvoritev kluba je potekala konec novembra, dve leti zatem pa so uspeli renovirati tudi atrij. Na tej lokaciji sta se nadaljevala oba festivala (Fotopub in Jazzinty), organizirali so potopise, predavanja, koncerte … Med letoma 2011 in 2018 so DNŠ v Patriotu organizirali 2 sklopa koncertov: DNŠ Sessions, kjer so nastopile že uveljavljene zasedbe, ter DNŠpil, kjer so se predstavili še neuveljavljeni glasbeniki. Po začasnih desetih letih delovanja na Glavnem trgu se je 22. septembra v atriju lokala odvil zadnji, poslovilni koncert. Danes (2022) na tej lokaciji stoji pivnica Kralj Matjaž.  

5

Študentsko naselje Rožna dolina, Ljubljana: lokacija prvih Cvičkarij (1994–1997)

Cvičkarija je prva štiri leta potekala v menzi v Študentskem naselju Rožna dolina. Že prvo leto je organizatorje presenetila številna udeležba, ki je v naslednjih letih še narasla, poleg večernega dela pa so v Rožni dolini organizirali še turnir v nogometu in drugih zabavnih igrah. Zaradi preštevilne udeležbe so bili leta 1997 prisiljeni odsloviti preko 1000 obiskovalcev, kar je bil povod za organizacijo Cvičkarije v Gospodarskem razstavišču. 

6

Portoval – Študent open turnir v tenisu (1994–2000)

DNŠ je v preteklosti večkrat organiziral teniške turnirje na igriščih na Loki in Portovalu. Tam je od 1994 potekal Študent open – študentski teniški turnir, kjer so se udeleženci iz vse Slovenije pomerili v mešanih dvojicah, dvojicah in posamično. Skoraj tradicionalna nagrada je postal sod cvička, prav tako je po turnirju potekalo zabavno druženje. Več let zapored pa so na območju Portovala potekale tudi čistilne akcije ob dnevu Zemlje.  

7

Prešernov trg 8: Študentski servis DNŠ in sedež DNŠ (1995–1999)

10. novembra 1995 se je Študentski servis DNŠ z Ulice talcev 12 preselil na Prešernov trg 8. DNŠ je s selitvijo pridobil 30 kvadratnih metrov pisarniških prostorov, ki so omogočili povečanje računalniškega dela in elektronskega poslovanja. 

8

Novi trg 5: Kulturni center Janeza Trdine

Prva leta delovanja DNŠ je društvo v takrat še neizkoriščenem Kulturnem centru Janeza Trdine, nekdanjem domu JLA, poskušalo pridobiti prostore za svoj mladinski klub, pri čemer pa je bilo neuspešno. Kljub temu so v mali dvorani večkrat organizirali pogovorne večere, razstave, koncerte … Zadnja leta pa v KCJT-ju potekajo tudi koncerti Jazzintyja. 

9

Župančičevo sprehajališče: igrišča Loka, Gostišče Loka, MC Oton

Društvo novomeških študentov že od samih začetkov organizira športne dogodke. Tako se je v Športnem parku Loka več let zapored organiziralo turnir v odbojki, nogometu, košarki … Leta 2001 je na igriščih Loka uredništvo časopisa Park organiziralo prvo Park ligo, že naslednje leto pa je organizacijo prevzelo Društvo novomeških študentov. Več let je na igriščih Loka potekal dijaški Kolektivc s pestrim popoldanskim in večernim programom. Nekaj let je tam potekal tudi Vikend pozitive.  

Ob zaprtju prostorov LokalPatriota na Glavnem trgu 11 in za tem gostišča Hostla Situla leta 2020 je Društvo novomeških študentov ostalo praktično brez prostorov, kjer so lahko potekali dogodki, namenjeni mladim Novomeščanom. Kot (začasna) rešitev se je pokazalo sodelovanje z Gostiščem Loka. V gostišču smo večkrat pogostili udeležence Parkteka, prav tako smo tam pobirali tudi prijavnine. Med zaprtjem v času koronavirusa smo skupaj sodelovali pri organizaciji kuharskih delavnic, v dvorani smo organizirali tudi DNŠ Cocktail party in dva odmevnejša dogodka – DNŠtudentarijo in DNŠ Halloween party.  

Mladinski center Oton je svoja vrata odprl spomladi 2019. Nekdanji prostor Doma športa na Loki je od tega leta namenjen mladinski dejavnosti. Zadnja tri leta tudi uspešno sodeluje z DNŠ. Leta 2020 in 2021 smo na Loki skupaj organizirali Mladinsko tržnico, dogodek, na katerem se s stojnicami predstavljajo novomeške mladinske organizacije. Pred Otonom je Dijas organiziral zadnja dva Kolektivca (2021 in 2022), ki sta potekala v okrnjeni obliki: potekal je turnir v odbojki, dijaki so pekli burgerje, slikali po obrazih, risali karikature, na koncu pa je sledil manjši koncert – prvo leto DJ-jev, naslednje leto pa skupine Before time. V Otonu smo organizirali tudi prvi Murder Mystery ter delavnice za vse dolenjske klube itd.  

10

Ljubljana, Gospodarsko razstavišče: lokacija Cvičkarij (1998–2000, 2012)

Cvičkarija je v Gospodarskem razstavišču potekala med letoma 1998 in 2000. Bila je številčno obiskana, razširili pa so jo še s popoldanskim etnološko-enološkim delom, kjer so se predstavljali številni vinogradniki in društva. Zaradi naraščajoče najemnine so Razstavišče zaradi finančnih razlogov zapustili. Ponovno se je Cvičkarija vrnila na Gospodarsko razstavišče leta 2012, ko je potekala zadnjič. 

11

Žabjak 3, Ljubljana: DNŠ-ambasada v Ljubljani (1999–200?)

Študentska ambasada, ki se je nahajala v kletnih prostorih Žabjaka 3 v Ljubljani, je svoja vrata odprla spomladi 1999. Splošni uporabi sta bila namenjena dva računalnika in tiskalnik, po ključe pa se je hodilo k zgoraj stanujočima članoma upravnega odbora, Ivu Doviću in Mitju Ličnu. Na ambasadi so redno potekala srečanja Upravnega odbora DNŠ, tam so organizirali tudi več Cvičkarij. 

12

Gosposvetska cesta 83, Maribor: študentsko središče ŠTUK: izhodišče za GDNM, lokacija Cvičkarij (1999–2007)

Cvičkarija se je na željo mariborskih študentov ponovila v Mariboru, in sicer že leta 1999. Potekala je v študentskem središču ŠTUK. Več let zapored pa je ŠTUK tudi zbirno mesto za pohodnike Grem domov v Novo mesto. 

13

Prešernov trg 6: Študentski servis DNŠ (1999–2006), sedež DNŠ (1999–2011), Infotočka DNŠ (2000–2010)

24. junija 1999 se je Študentski servis preselil 50 metrov naprej od stare lokacije, na Prešernov trg 6. Tam je deloval do leta 2006, ko je prišlo do združitve novomeškega študentskega servisa s kranjskim in novogoriškim v Agencijo M Servis. Prav tako je na isti lokaciji delovala Infotočka DNŠ. 

14

Novi trg 6: nekdanji prostori LokalPatriota, klub (2000–2008)

Društvo novomeških študentov se je že od same ustanovitve zavzemalo za pridobitev prostorov, kjer bi deloval mladinski klub. Leta 1998 se je Društvo novomeških študentov zavzemalo za pridobitev prostorov v današnjem Kulturnem centru Janeza Trdine, vendar pri tem niso bili uspešni. Tako se je že 1999 porodila ideja, da bi imel DNŠ klub v prostorih pod takratno občino. Z županom Francijem Koncilijo so sklenili najemno pogodbo in začeli z urejanjem prostorov. V reviji Park so objavili tudi Natečaj ureditve prostorov s pripadajočo opremo kluba na Novem trgu 6 v Novem mestu, na katerem je zmagal predlog Andreja Blažona. Klub je na Novem trgu 6 začel delovati 14. januarja 2000. Prvi koncert v novem klubu LokalPatriot pa je izvedla zasedba No Way iz Divače. V tem obdobju so v LokalPatriotu nastopili številni priznani in tudi še neuveljavljeni slovenski in tuji izvajalci. Pod vodstvom kluba pa sta zaživela tudi mednarodno pomembna festivala Jazzinty in Fotopub. Klub je na tej lokaciji deloval do novembra 2008, ko so se bili zaradi načrtovanega rušenja stavbe prisiljeni izseliti. Zadnje tri vikende v oktobru so potekale poslovilne zabave.

15

Glavni trg 6: knjigarna Založbe Goga (3. 3. 2000–)

Leta 1998 je začel izhajati mladinski časopis Park, prav tako je istega leta izšel glasbeni CD Novo mesto 77–97. S tem se je pojavila potreba po zavodu, ki bi deloval na področju založniške dejavnosti. Konec 1998 je Novo mesto dobilo mladinsko založbo, Založbo Goga, ki je sprva delovala na lokaciji študentskega servisa na Prešernovem trgu. 3. marca 2000 pa je Novo mesto dobilo še knjigarno Goga na Glavnem trgu 6, kjer je še danes. V atriju knjigarne oz. pred knjigarno že od samih začetkov redno potekajo dogodki: literarni večeri, koncerti, pravljice za otroke, gledališke predstave, tarok turnirji, predavanja itd. Založba Goga organizira oz. sodeluje pri organizaciji več pomembnih festivalov: Rudi Potepuški, Novomeški poletni večeri in Novo mesto Short (festival kratke zgodbe, kjer je podeljena nagrada novo mesto).

16

Jenkova ulica 1: Glasbena šola Marjana Kozine – Jazzinty

Jazziny je eden izmed festivalov, ki je nastal v organizaciji LokalPatriota pod pokroviteljstvom Društva novomeških študentov. V veliko pomoč festivalu je bila tudi Glasbena šola Marjana Kozine, kjer že več let zapored potekajo delavnice, ure z mentorji iz Slovenije in tujine. 

17

Ljubljana, Križanke: lokacija Cvičkarij (2001–2011)

Cvičkarija je bila v Križankah prvič organizirana leta 2001. Bila je tudi prvi večji dogodek, ki je potekal na tej prenovljeni lokaciji. Popoldanski del je več let zapored potekal pred Križankami, nato pa se je preselil na Pogačarjev trg.

18

Kostanjevica na Krki: Gogini poletni večeri (2001-2004)

Založba Goga je v centru Kostanjevice na Krki konec avgusta nekaj let organizirala festival Gogini poletni vrtovi, kjer je obiskovalcem predstavila svojo letno literarno in glasbeno ponudbo. Festival je potekal od leta 2001, služil je kot poskus oživitve mestnega jedra dolenjskih Benetk, gostje pa so se lahko zabavali na literarnih večerih, koncertih, delavnicah, lutkovnih predstavah, kavarni knjig … 

19

Novi trg: prizorišče večjih dogodkov – Cvičkarije, Kolektivci … (2003–2010, 2015–2019, 2022)

Novi trg je zadnja leta dobro poznan kot prizorišče večjih koncertov, za kar sta gotovo najbolj zaslužna dogodka Cvičkarija in Kolektivc. Cvičkarija se je v Novo mesto preselila leta 2003, kjer je potekala vse do 2010, nato s prekinitvijo tudi 2012 ter nazadnje letos. Kolektivc pa se je z Loke preselil na Novi trg leta 2015.

20

Simonov zaliv, Izola: lokacija Cvičkarij (2005–2008)

Cvičkarija je leta 2005 na pobudo primorskih študentov zaživela tudi na Primorskem, v Izoli. Potekala je 4 leta zapored v Simonovem zalivu, v ladjedelnici. Tam sta se odvijala tako popoldanski kot večerni program Cvičkarije. Leta 2009 se je prestavila v Koper.

21

Trg svobode, Maribor: lokacija Cvičkarij (2007–2009, 2012)

Leta 2007 se je popoldanski del dogajanja mariborske Cvičkarije prestavil na Trg svobode, kjer so se potem več let zapored predstavljali vinogradniki in vinogradniška društva, rokodelci, folklorne skupine, etnozasedbe … Leta 2009 je bil na Trgu svobode prvič izveden tudi večerni, koncertni del, vendar se je dogajanje že leta 2010 prestavilo v klub.

22

Dilančeva 1: Hostel Situla (2008–), Infotočka DNŠ (2010–2020, 2020–), sedež DNŠ (2012–)

Že leta 2001 se je porodila ideja o mladinskem hostlu in gostišču, kjer bi lahko prenočevali obiskovalci poletnih delavnic (Jazzinty in Fotopub) ter ostalih dogodkov v LokalPatriotu. Tako je Zavod LokalPatriot v sodelovanju z Mestno občino Novo mesto leta 2001 organiziral natečaj Poslovni načrt Youth Hostel v Novem mestu. Po večletnem trudu, zbiranju sredstev, prijavljanju na razpise, dolgoletni prenovi itd. je v prostorih nekdanje Ribje restavracije 25. aprila 2008 zaživel Hostel Situla, prvi mladinski hostel v tem delu Slovenije. Leta ?? je prejel tudi nagrado za najboljši hostel.

 

Nekaj let je v Hostlu Situla deloval tudi študentski dom, ki je razpolagal z 21 posteljami v sedmih sobah, štirimi kopalnicami, dvema kuhinjama, dvema dnevnima prostoroma s kabelsko televizijo, študijsko sobo in brezžičnim dostopom do interneta.

 

V pritličju je obratovalo tudi gostišče Hostla Situla, ki je nudilo kosila na študentske bone. Študente pohodnike Grem domov v Novo mesto je tu vsako leto pričakal topel obrok ob zaključku pohoda. Prav tako je bila od leta 2008 v prvem nadstropju Dilančeve 1 tudi Infotočka DNŠ. Tam so se podaljševali študentski boni, pobirale prijave za DNŠ-dogodke, prodajale so se karte itd. Zadnja leta od 2020(?) je prostore gostišča Situla zamenjal Fink & Situla, zato se je Infotočka preselila v 1. nadstropje. Lani je DNŠ Infotočko z novimi vrati povezal s teraso Hostla Situla in tako pridobil prijeten prostor za druženja. Infotočka trenutno dela ob sredah od 9.00 do 13.00 in ob petkih od 13.00 do 17.00. Je prostor, kjer redno potekajo seje Upravnega odbora društva ter Dijasa.

23

Koper, pri morju: izhodišče za GDNM (2008–), lokacija Cvičkarij (2009–2010)

Leta 2008 je prvič zaživela odprava pohodnikov iz Kopra v Novo mesto. Odprava se začne ob morju, na obali.

 

Cvičkarija se je leta 2009 prestavila v Koper, kjer je potekal popoldanski del, večerni del pa je najprej potekal v Portorožu. Naslednje leto je Cvičkarija na Primorskem potekala zadnjič, in sicer v klubu TheCity v Kopru.

24

Vrhovčeva ulica 1: Galerija Simulaker (2008–)

Galerija Simulaker v okviru LokalPatriota deluje že od leta 2000. Prva razstava je bila odprta v klubu LokalPatriot na Novem trgu 6, in sicer v začetku leta 2000. Do 29. 8. 2008, ko je Galerija uspešno pridobila prostore na Vrhovčevi 1, je z razstavami gostovala po različnih lokacijah v Novem mestu: v Klubu LokalPatriot, v Narodnem domu, praznih trgovskih lokalih na Glavnem trgu … Na novo pridobljena stavba je bila dolgo časa zanemarjena in zapuščena, zato je bila sprva potrebna prenova. Nekdanjo konjušnico so kot Galerijo Simulaker otvorili s fotografsko razstavo Boštjana Puclja.

25

Pogačarjev trg, Ljubljana: lokacija popoldanskega dela Cvičkarij (2009–2012)

Pogačarjev trg, bolj poznan kot lokacija ljubljanske tržnice, je bil več let središče popoldanskega programa Cvičkarije. S stojnicami so se tam predstavljali vinogradniki, rokodelci. Nastopale pa so folklorne in etnoskupine. Potem je godba svečano odpeljala obiskovalce do prizorišča dogajanja.

26

Rozmanova ulica 8: prostori DNŠ (2011–2012)

Leta 2011 se je Društvo novomeških študentov dokončno izselilo iz prostorov na Prešernovem trgu 6, kjer je ostala poslovalnica Agencije M servis, katere soustanovitelj je DNŠ. Dve leti do prenove prostorov v 1. nadstropju Hostla Situla so tako prostori na Rozmanovi 8 služili kot pisarna in sejna soba društva, kjer so potekale seje Upravnega odbora, na tej lokaciji pa so organizirali tudi nekaj delavnic.

27

Rozmanova ulica 10: pisarne Založbe Goga (200?–)

Založba Goga je zadnja leta med vodilnimi slovenskimi založbami. Že leta 200? je razširila svoje delovanje, povečalo se je število redno zaposlenih, in s tem se je pojavila potreba po prostorih, kjer bi imela svoje pisarne. Že nekaj let se le-te nahajajo na Rozmanovi ulici 10, kjer imajo tudi skladišče knjig.

28

Glavni trg: lokacija koncertov

Glavni trg je že od samega začetka zaključna postaja, kamor ponosno vkorakajo pohodniki Grem domov v Novo mesto. Leta 2015 so dogodek še razširili in na dan prihoda v Novo mesto dodali koncertni program, ki od takrat poteka na Glavnem trgu. Prvi so nastopili JINX in Generacija Rudolfovo. Društvo novomeških študentov na Glavnem trgu sodeluje tudi z dobrodelnimi stojnicami, Hostlu Situla pomaga pri izvedbi Festivala urbanega dogajanja, Dijas po Glavnem trgu že več let deli rože ob dnevu žena …

29

Rozmanova ulica 21: trenutni prostori zavoda LokalPatriot

Čeprav je Zavod LokalPatriot na razpisu uspel pridobiti prostore na Rozmanovi ulici 21 že leta 201?, so zaradi neugodnih razmer – slabe ohranjenosti prostorov, pomanjkanja denarja, predvsem pa koronavirusa – prostore kavarne na novi lokaciji uspeli odpreti šele letos, in sicer 30. 9. 2022. Na otvoritvi smo si lahko ogledali razstavo fotografij prenove ter uživali v spremljavi glasbe. Otvoritev klubskih prostorov je predvidena kmalu.

30

Kettejev drevored 2: Športna dvorana Marof

Športna dvorana Marof v Novem mestu že več let služi kot središče dogodkov. Večkrat je bil v Marofu organiziran Mega dijaški žur, prav tako pa tudi drugi koncerti. Letos pa smo v Športni dvorani Marof 10. 9. 2022 praznovali 30-letnico društva.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.