Scroll Top
O društvu

O NAS

Društvo novomeških študentov je samostojna, nepridobitna in nestrankarska organizacija, ki zastopa interese novomeških študentov, se zavzema za njihovo uresničitev in skrbi za izboljšanje kakovosti študentskega življenja.

Deluje na področju kulture, izobraževanja, sociale, športa in turizma ter preko delovanja sooblikuje aktualno družbeno, mladinsko in kulturno politiko na lokalnem nivoju ter študentsko politiko na nacionalnem nivoju. Svoje poslanstvo opravlja preko partnerstev z javnim in gospodarskim sektorjem, s sodelovanjem z ostalimi študentskimi in nevladnimi organizacijami ter vzporedno preko svojih treh zavodov – LokalPatriot – Mladinski klub DNŠ, Založba in knjigarna GOGA in Hostel Situla, s katerimi skupaj tvori Skupino DNŠ.

Skupina DNŠ deluje na področju mladine, kulture, založništva, izobraževanja, sociale, turizma in športa. Aktivnosti znotraj naštetih področij se izvajajo prek projektov, ki potekajo po vsej Sloveniji ter prek petih poslovnih enot: Infotočke DNŠ, Kluba LokalPatriot, Galerije Simulaker, Hostla Situla ter Knjigarne GOGA. V delovni proces Skupine DNŠ je vključenih veliko število zaposlenih (redno, dopolnilno, honorarno in prek študentske napotnice) ter več deset prostovoljcev.

Društvo novomeških študentov želi s pestrostjo in raznolikostjo svojih projektov k sodelovanju in sooblikovanju družabnega življenja v Novem mestu privabiti čim širši krog mladih Novomeščanov in vsakemu izmed njih ponuditi nekaj, kar ga zanima. Če se najdeš v opisu in si tudi sam prizadevaš pustiti pečat na področju mladinskega dela v prestolnici Dolenjske in širše, si lahko prebereš, kako postati član tukaj.

ZGODOVINA

1. 1. 1992

Rojstvo DNŠ

Mladi študentje, ki si želijo strukturirano in kakovostno mladinsko organiziranje, ustanovijo Društvo novomeških študentov. Najdejo se objektivno primerni prostori za delovanje kluba v bivšem domu JLA, sedanjem kulturnem centru Janeza Trdine. Društvo pripravi vse načrte, doseže obravnavo problematike na seji Mestnega sveta in si izbori sklep o dodelitvi prostorov DNŠ in s tem novomeški mladini. DNŠ pripravi finančna sredstva, se posvetuje tudi z MORS, vendar vsi napori in vlaganja propadejo v trenutku, ko Mestni svet iste prostore dodeli novonastali Visoki šoli za upravljanje in poslovanje.

1. 1. 1998

Ustanovitev LokalPatriota, Založbe Goga in Študentskega servisa

Vzporedno se društvo razvija glede na povečane potrebe dijakov in študentov in z aktualnimi projekti sledi novim tokovom v študentskem gibanju. Tako se dejavnosti širijo na področju kulture, sociale, športa in založništva. Velikost in zahtevnost projektov pripelje do iskanja novih rešitev pri pravno-formalni ureditvi in logistično-tehnični realizaciji društvenih dejavnosti. Društvo novomeških študentov med iskanjem ustreznih organizacijskih rešitev za večje projekte samostojno ustanovi tri zasebne zavode: Študentski servis, LokalPatriot in Založbo Goga. Zavodi so tako še vedno v študentskih in dijaški rokah, financirajo pa se iz strani društva in iz lastnih sredstev, ki jih pridobijo z lastno dejavnostjo in iz javnih virov. Tak korak je pomenil precendens v slovenskem prostoru in je kmalu postal zgled in reprezentativni vzorec za ostale študentske organizacije po Sloveniji.

1. 1. 2000

Infotočka

Ustanovi se Infotočka DNŠ, ki predstavlja glavni center informiranja mladih v Novem mestu in kot edina takšna institucija skrbi za transparentnost ter sistematičen prenos informacij.

1. 8. 2000

Dijas

Ustanovi se Dijaška sekcija, namenjena prenosu neformalnih znanj, ki so si jih mladi nabrali pri delu v društvu ali zavodih.

1. 1. 2006

Ustanovitev Situle

Skupku zavodov se pridruži še Zavod Situla, ki je danes edini mladinski hostel in študentski dom v Novem mestu.

1. 1. 2014

Delovanje v javnem interesu na področju mladine

DNŠ pridobi odločbo Urada za mladino Republike Slovenije, da tudi zakonodajno deluje v javnem interesu na področju mladine.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.